V průběhu roku se žáci z první až třetí třídy zúčastnili dvou přednášek o handicapovaných zvířatech z Pavlova. Žáci druhého ročníku se rozhodli, že věnují finanční příspěvek Záchranné stanici v Pavlově. Zde zaměstnanci pomáhají zraněným či jinak handicapovaným volně žijícím živočichům. Po domluvě se druháčci stali kmotry mláďat ježků.