Aktuální lístek: týden 3. 5. – 7. 5. 2021

ZMĚNA PLATBY ZA STRAVOVÁNÍ:
Od 1. září 2018 budeme přijímat platby za stravné POUZE BEZHOTOVOSTNĚ! Platby poukazujte na účet 27-2641110217/0100. Do zprávy pro příjemce prosíme uvést JMÉNO a PŘÍJMENÍ strávníka.
Děkujeme za pochopení

Tuto stránku pro vás připravujeme ve spolupráci s Dětským domovem Senožaty, který zajišťuje školní stravování pro naši školu a Mateřskou školu Senožaty.

Od 1. ledna 2012 nabyla účinnosti Vyhláška 463/2011 Sb., upravující finanční limity na nákup potravin pro školní stravování. Výňatek z této vyhlášky je vám k dispozici zde.

Jakými pravidly se řídí skladba stravy při sestavování jídelních lístků ve školních jídelnách? Zde si můžete přečíst metodiku Ministerstva zdravotnictví ČR „Nutriční doporučení ke spotřebnímu koši“.

Seznam alergenů, jejichž číselné kódy jsou uváděny v jídelním lístku naleznete zde.