Aktuální lístek: týden 26. 6. – 30. 6. 2023

ZMĚNA PLATBY ZA STRAVOVÁNÍ:
Od 1. září 2018 budeme přijímat platby za stravné POUZE BEZHOTOVOSTNĚ! 

Od 1. ledna 2012 nabyla účinnosti Vyhláška 463/2011 Sb., upravující finanční limity na nákup potravin pro školní stravování. Výňatek z této vyhlášky je vám k dispozici zde.

Jakými pravidly se řídí skladba stravy při sestavování jídelních lístků ve školních jídelnách? Zde si můžete přečíst metodiku Ministerstva zdravotnictví ČR „Nutriční doporučení ke spotřebnímu koši“.

Seznam alergenů, jejichž číselné kódy jsou uváděny v jídelním lístku naleznete zde.

ODKAZ NA ONLINE PŘIHLAŠOVÁNÍ A ODHLAŠOVÁNÍ OBĚDŮ:

https://www.strava.cz/strava/

číslo jídelny: 11179