Členové školské rady:

předseda – Zdeněk Nermut

zástupci obce – Ladislav Mareš, Eva Jurečková

zástupci školy – Lenka Krejčová, Zdeněk Nermut

zástupci rodičů – Radka Pospíchalová, Martina Špalková

·

Volební řád do školské rady ZŠ Senožaty

Zápis z 1. rady

Všechny podněty týkající se školy a školské rady posílejte na adresu:  skolskarada@zssenozaty.cz