Název organizace:

 • Základní škola Senožaty, okres Pelhřimov
 • IČO 70659249
 • Datová schránka: k4cmsbz

Zřizovatel:

 • Obec Senožaty

Kapacita školy:

 • 250 žáků (aktuální počet 105)
 • škola má devět ročníků v devíti třídách

Kapacita školní družiny:

 • 60 žáků

Školu navštěvují žáci těchto obcí:

 • Senožaty (včetně dětského domova), Hořice, Vranice, Syrov, Číhovice, Tukleky, Koberovice.

Učební dokumenty:

 • Školní vzdělávací program „Poznáváme svět“, zpracovaný podle RVP ZV

Budova školy

Prostorná stavba z padesátých let minulého století. Ve školním roce 2013/2014 prošla škola rozsáhlou rekonstrukcí. Došlo ke kompletnímu zateplení budovy včetně výměny všech oken. Stávající kotelna na tuhá paliva byla nahrazena plynovou kotelnou. Obrazový průběh rekonstrukce je k dispozici zde. Kromě běžných tříd se ve škole nachází několik specializovaných učeben se standardně vybavenými kabinety. Ve většině tříd je možné k výuce využít interaktivní techniku. Téměř každá místnost školy obsahuje dvě až čtyři přípojná místa počítačové sítě, většina budovy je pokryta Wi-Fi sítí.Pro potřeby výuky i volnočasových aktivit je k dispozici školní družina, společenská místnost, tělocvična, střelnice  v prostoru půdy, školní počítačová učebna, dílna, kuchyňka i běžné třídy. O pravidelnou výzdobu školních prostor se pečlivě stará vychovatelka školní družiny, vyučující výtvarné výchovy, pracovních činností a vedoucí výtvarně zaměřených kroužků.

Areál školy

Je tvořen rozsáhlou plochou zeleně před školní budovou, s vysázenými okrasnými dřevinami. Tu společně se školníkem a žáky udržují zaměstnanci obce. Ještě větší plochy se otevírají za školní budovou, kde se nachází fotbalové hřiště a další menší plochy využitelné pro tělovýchovu. Součástí této části areálu je dále školní pozemek se zahrádkou pro pěstování zeleniny a okrasnou botanickou zahradou. Severní část areálu pak uzavírá školní včelnice, kde jsou v současnosti v péči žáků dvě včelstva. Součástí včelnice je sada deseti naučných panelů, které stručnou a srozumitelnou formou nabízejí návštěvníkům základní informace z oblasti včelaření.

Co nabízíme žákům nad rámec běžné výuky?

 • pitný režim s možností zakoupení dotovaných i nedotovaných produktů v rámci programu „Mléko do škol“
 • pravidelný příděl vitamínů a školního mléka zdarma v rámci projektu „Ovoce do škol“
 • pestrou nabídku zájmových aktivit z oblastí naučných, výtvarných, hudebních, sportovních, zábavně – společenských, environmentálních
 • pořádání akcí, na které zveme odborníky z různých oborů, aby žákům zábavnou formou rozšířili jejich znalosti
 • pořádání vlastních akcí, zejména her a soutěží, které připravují nejen učitelé, ale také žáci vyšších ročníků
 • spoluúčast na vytváření příjemného a vzhledného prostředí v budově školy i jejím okolí
 • spoluúčast na mediálním výrazu školy
 • účast na školních exkurzích a výletech
 • účast na školních i mimoškolních soutěžích
 • různé formy individuální výuky, doučování, přípravy na přijímací zkoušky