V úterý 5. března byl pro žáky 2. stupně připraven projektový den s názvem Kurz přežití ve světě financí. Kurz trval 6 x 45 minut a lektoři si žáky rozdělili do dvou skupin – jednu skupinu tvořila 6. a 7. třída, druhou skupinu 8. a 9. třída.

První část projektu byla teoretická.  Za pomoci lektorů si žáci ujasnili pojmy z finanční gramotnosti: rozpočet, příjmy, výdaje, hrubá mzda, pojištění, přebytek, schodek, kreditní a debetní karta apod.

Ve druhé části se všichni rozdělili do týmů po čtyřech a každý tým představoval čtyřčlennou domácnost – rodinu. S poskytnutým materiálem od lektorů nejprve jednotlivé rodiny vytvářely svůj jídelníček na celý měsíc, který využily pro sestavení měsíčního rozpočtu. Na základě tohoto rozpočtu pak každá rodina vypracovala roční rozpočet. Žáci tak získali představu o aktivních a pasivních příjmech, jaké výdaje jsou pravidelné a nepravidelné, kolik stojí bydlení, doprava, jídlo, oblečení a proč vytvořit finanční rezervu.

Na závěr projektového dne žáci své práce prezentovali a společně s lektorem je vyhodnotili.