Doc. PhDr. Markéta Švamberk Šauerová, Ph.D.

marketa.sauerova@gmail.com

Ve škole je přítomna každé pondělí od 7 do 16 hodin (po domluvě i déle).

Nabízí konzultace pro děti, rodiče i učitele. Konzultace si, prosím, předem domluvte na telefonním čísle 604 908 494 nebo na adrese marketa.sauerova@gmail.com (volnost termínu).

dopis rodičům