Doc. PhDr. Markéta Švamberk Šauerová, Ph.D.

marketa.sauerova@gmail.com

Ve je škole přítomna každé pondělí od 7 do 16 hodin (po domluvě i déle).

Nabízí konzultace pro děti, rodiče i učitele.