Školní rok 2019/2020

42 Symboly a klávesové zkratky; 7. tř. – 11. 10. 2019

536 Bezpečný internet; 7. tř. – 13. 12. 2019

190 Kraj Vysočina; 9. tř. – 8. 6. 2020

125 Konstrukce kružnice vepsané; 6. tř. – 9. 6. 2020

1836 Wochentage; 7. tř. – 9. 6. 2020

1865 Hra Bingo – dělitelnost; 6. tř. – 16. 6. 2020

2531 Kolik CO2 vypouštíme do ovzduší; 9. tř. – 18. 6. 2020

68 Povrch krychle, kvádru, válce; 6. tř. – 19. 6. 2020

1138 Boty; 6. tř. – 23. 6. 2020

1517 Kek a Kiki; 7. tř. – 23. 6. 2020

 

621 Islám; 7. tř. – 4. 11. 2019

710 Reflexe uplynulého pololetí; 7. tř. – 30. 1. 2020

798 Májky; 7. tř. – 11. 6. 2020

1087 Břetislav; 7. tř. – 23. 1. 2020

1089 Přemysl Otakar II.; 7. tř. – 3. 2. 2020

1090 Sámo; 7. tř. – 12. 12. 2019

1090 Sámo A; 7. tř. – 12. 12. 2019

1090 Sámo B; 7. tř. – 12. 12. 2019

1090 Sámo C; 7. tř. – 12. 12. 2019

1275 Co skrývá moje jméno; 6. tř. – 16. 6. 2020

1397 Baum test; 8. tř. – 15. 6. 2020

1488 Techniky zvládání stresu pro mladší žáky; 7. tř. – 23. 10. 2019

1852 Co je pro mě typické; 6. tř. – 4. 2. 2020

 

Školní rok 2018/2019

17 Skryté profese; 6. tř. – 22. 3. 2019

460 Harmonika – jak mě vidí ostatní; 6. tř – 29. 3. 2019

20 Kdybych byl; 6. tř – 1. 4. 2019

462 Profesní pětilístek; 6. tř. – 25. 3. 2019

513 Volný čas; 7. tř. – 25. 3. 2019

512 Hierarchie hodnot; 8. tř. – 1. 4. 2019

16 Poznávání temperamentu – sebepoznání; 8. tř. – 1. 4. 2019

466 Profesní monogram; 8. tř. – 1. 4. 2019

200 Holocaust; 9. tř. – 26. 4. 2019

660 Charta 77; 9. tř. – 2. 5. 2019

626 Křesťanství; 9. tř. – 24. 4. 2019

376 Projev R. Heydricha 1; 9. tř. – 29. 4. 2019

377 Projev R. Heydricha 2; 9. tř. – 30. 4. 2019

79 Příčiny 2. sv. v.; 9. tř. – 25. 4. 2019

628 Práva dítěte; 9. tř. – 3. 5. 2019

 

282 Sluneční soustava; 6. tř – 20. 5. 2019

828 Měsíční fáze; 6. tř. – 22. 5. 2019

63 Užití poměru; 7. tř. – 10. 5. 2019

247 Národní parky USA a Kanady; 7. tř. – 17. 5. 2019

648 Rostlinné orgány s QR kódy; 7. tř. – 24. 5. 2019

787 Byliny – quizlet; 7. tř. – 31. 5. 2019

788 Houby, lišejníky – quizlet; 7. tř. – 31. 5. 2019

871 Zeměpisná šifra; 7. tř. – 10. 5. 2019

1104 Ptáci na krmítku; 7. tř. – 7. 6. 2019

108 Pozor, povodeň; 8. tř. – 10. 5. 2019

104 Krajina a životní prostředí na Vysočině; 9. tř. – 21. 5. 2019

106 Obyvatelstvo a sídla na Vysočině; 9. tř. – 28. 5. 2019

190 Kraj Vysočina; 9. tř. – 21. 5. 2019

450 Srážky se zvěří; 9. tř. – 4. 4. 2019

1128 Ekologická hra doprava; 9. tř. – 23. 5. 2019

1130 Ekologická hra povodeň; 9. tř. – 27. 5. 2019

59 Brousítko – postup výroby; 7., 8., 9. tř. – 27. 3. 2019

852 Model kvádru; 7., 8., 9. tř. – 15. 5. 2019