Předposlední týden se uskutečnila nyní již tradiční akce Tutorské čtení neboli čteme společně 1. a 9. třída. Deváťáci se chopili své role opatrovníků se ctí a zakončili tak roční patronát nad prvňáčky. Před rokem jim chodili, tehdy jako osmáci, číst do školky. Nyní se to obrátilo. Prvňáčci mohli ukázat, jak obrovský krok udělali. Na začátku roku znali jen pár písmenek a nyní si již mohou číst knížku.

Během čtyř setkání si dvojice společně četli vybranou knihu a přemýšleli nad tím, co se v ní děje. Ač to na první pohled není znát, pro oba je to nová role. Tutoři musí najít co nejúčinnější způsoby, kterými by pomohli prvňáčkům zodpovědět úkoly a prvňáčci zase překonávají ostych a ukazují, že opravdu číst už umí.

Jako milé překvapení předali deváťáci dětem z 1. tř. své tolik oblíbené sedací vaky, které loni vyhráli na soutěži v Pelhřimově.

                                                     Monika Hrubešová, Ilona Janů