Pedagogičtí pracovníci ZŠ Senožaty

Ředitelka školy Mgr. Iveta Neradová
reditelstvi@zssenozaty.cz
Správce ICT Mgr. Josef Zeman
ict@zssenozaty.cz
Správce internetových stránek Mgr. Zdeněk Nermut
zdenek.ne@centrum.cz
Výchovná poradkyně Mgr. Ilona Janů
vychovny.poradce@zssenozaty.cz
Školní metodik prevence Mgr. Michaela Palánová

Mgr. Monika Hrubešová
metodik.prevence@zssenozaty.cz

Vychovatelka – školní družina Dana Pípalová
Asistentky pedagoga Markéta Munteanu

Veronika Razimová

Žaneta Lepičová

Psycholožka Doc. PhDr. Markéta Švamberk Šauerová, Ph.D.
Provozní zaměstnanci Jiří Vokřál – školník

Marie Březinová

Naděžda Škodová

Třídnictví ve školním roce 2022/2023

První stupeň Druhý stupeň
1. ročník: Ing. Věra Burdová 6. ročník: Mgr. Monika Hrubešová
2. ročník: Mgr. Jana Vaňková 7. ročník: Mgr. Zdeněk Nermut
3. ročník: Mgr. Ilona Janů 8. ročník: Mgr. Josef Zeman
4. ročník: Iva Piklová 9. ročník: Mgr. Lenka Krejčová
5. ročník: Marie Nevosádová

Pedagogové bez třídnictví:

Mgr. Iva Burdová

Kontakty na pracovníky

Pokud není uvedena e-mailová adresa, nemají zaměstnanci zřízený pracovní e-mail/nedali souhlas ke zveřejnění osobního e-mailu. Chcete-li je elektronicky kontaktovat, můžete tak učinit prostřednictvím jiných, zde uvedených adres. Pokud uvedete jméno pracovníka, vaše zprávy budou neprodleně předány.