Digitalizujeme školu

Cíl 172 – Distanční výuka

Cíl 173 – Prevence digitální propasti

Cíl 174 – Digitální učební pomůcky

Cíl 173 a 174 současně

Poznáváme svět

Základní škola Senožaty, okres Pelhřimov se zapojila do OP JAK

Operační program Jan Ámose Komenského

Základní škola Senožaty, Senožaty 184 se zapojila do výzvy MŠMT, řídícího orgánu OP JAK (Výzva č. 02_22_002 Šablony pro MŠ a ZŠ I)  a od 1. 9. 2023 do 31. 8. 2025 a  realizuje projekt s názvem Poznáváme svět (registrační číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/22_002/0005853)

Cílem tohoto projektu je podpora rozvoje otevřené a vzdělané společnosti založené na znalostech a dovednostech, rovných příležitostí a rozvíjející potenciál každého jednotlivce, která povede k růstu konkurenceschopnosti České republiky a zlepšení životních podmínek jejích obyvatel.

Finanční podpora, kterou škola získala, bude směřovat na:

– vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ a ŠD,

– spolupráci pracovníků ve vzdělávání (sdílení zkušeností, spolupráce atp.)

– inovativní vzdělávání žáků ZŠ a ŠD (projektová, tandemová, zážitková výuka atp.)

– odborně zaměřená tematická a komunikativní setkávání v ZŠ

projekt „Poznáváme svět“

Rekonstrukce šatny

Projektem byla hrazena rekonstrukce školní šatny. Položena nová podlaha,
oprava stropu, výmalba a nová elektroinstalace.

Šablony III pro MŠ a ZŠ


Zapojení ZŠ Senožaty do grantových projektů