Zapojení ZŠ Senožaty do grantových projektů

ZŠ Senožaty je od 1. 9. 2015 zapojena do Operačního programu „Vzdělávání pro konkurenceschopnost“; Výzva č. 57.Název projektu: Rozvoj dovedností Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.00/57.0607

Ve školním roce 2014/2015 jsme se zapojili do grantového programu Kraje Vysočina. Název projektu: Zálohování, archivace a posílení bezpečnosti sítě. Evidenční číslo projektu: FV01184.0046

 

Ve školním roce 2014/2015 jsme se zapojili do grantového programu Kraje Vysočina.Název projektu: Napojení na páteřní datovou síť, propojení rozvaděčů, rozvody v učebně. Evidenční číslo projektu: FV01183.0026

ZŠ Senožaty je zapojena jako partner projektu „Didaktika pro kyberprostor“. Registrační číslo: CZ.1.07/1.3.00/51.0027

ZŠ Senožaty je od 1. 7. 2011 zapojena do Operačního programu „Vzdělávání pro konkurenceschopnost“. Název projektu: Inovace výuky na ZŠ.Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.3089. Výukové materiály, vytvořené v rámci projektu, jsou ke stažení na https://databaze.op-vk.cz/Project/Detail/2907