Školní metodik prevence Mgr. Monika Hrubešová
Kontakt 565 582 153 metodik.prevence@zssenozaty.cz
Konzultační hodiny: po domluvě