Školní metodik prevence Mgr. Monika Hrubešová
Kontakt 565 582 153 MonikaKrupkova@seznam.cz
Konzultační hodiny: po domluvě