Nahlaste nepřítomnost Vašeho dítěte.
Tento formulář nenahrazuje „následnou“ omluvenku v žákovské knížce. Je pouze další možností ke stávajícím omluvám „předem“ (telefonická, e-mailová, na lístku). V případě dostatečného předstihu lze použít i pro školní družinu.