V průběhu školního roku se lze do kroužku přihlásit dodatečně, v případě potřeby i odhlásit.
Vedoucí kroužku rozhoduje o tom, zda nového zájemce přijme (zda je nebo není naplněna kapacita kroužku).
Vedoucí kroužku podle konkrétní situace rozhoduje, zda umožní přihlášení/odhlášení kdykoliv, nebo např. pouze v pololetí.

Od žáků, navštěvujících kroužky výtvarných technik, vybíráme za každé pololetí příspěvek 200 Kč na materiál.

Zájmové aktivity, které probíhají ve školním roce 2021/2022:

Činnost v zájmových útvarech bude zahájena od října.