Zdroje na internetu, které je možné použít pro výuku doma


 

Matematika

 

Český jazyk

 

Cizí jazyky

 

Dějepis a občanská výchova

 

Procvičování učiva

 

Česká televize – projekt UčíTelka

https://www.ceskatelevize.cz/porady/13394657013-ucitelka/

https://decko.ceskatelevize.cz/

Pořady na stránkách České televize:

Bankovkovi – finanční gramotnost
Co se děje kolem nás – přírodověda
České pexeso, Evropské pexeso – vlastivěda, zeměpis

Čítanka, Čtení do ouška, Karaoke čtení – čtení
Dějiny udatného českého národa, Když se řekne naše země – krátká videa, vlastivěda
DějePIC! – vlastivěda, dějepis (s nadsázkou a humorem)
Dobrodružství s orchestrem, Muzicírování – hudební výchova
Jogínci – tělesná výchova
Slovíčka – rozvoj slovní zásoby
Mistr E a (Vel) Mistr E – slušné chování, chování ve společnosti a etiketa
Wifina – pořad o vztazích a společnosti, přírodě a ekologii, nových technologiích