Po roční pauze byl opět obnoven školní parlament, který je zastoupen skupinkou žáků 5. – 9. třídy. Jeho cílem je propojit komunitu žáků s komunitou dospělých a motivovat je tak k participaci na zodpovědném spolurozhodování o životě školy.

Školní parlament se setkává na pravidelných schůzkách, kde se snaží proměňovat prostředí školy na základě informací získaných od svých spolužáků, zlepšovat atmosféru ve škole prostřednictvím pořádání různých soutěží či společných akcí apod.

O aktuálním dění informuje především pomocí všem dobře dostupné nástěnky a školního rozhlasu. Do budoucna uvažuje také o znovuzavedení školního zpravodaje.

 

Složení parlamentu pro školní rok 2019/2020

Koordinátorky:

M. Hrubešová, V. Razimová

Zástupci:

M. Hrubešová, S. Munteanu, V. Pospíšilová, T. Rajt, K. Tošerová

M. Burdová, V. Kůrka

V. Fartushnyy, N. Jankujová, M. Zahálková

K. Fučíková

P. Kampová

 

Zrealizované a rozpracované projekty:

Den outfitů

První akce letošního školního roku proběhla 4. 10. 2019 a byla realizována rovnou pro celou školu. „Parlamenťáci“ ji nazvali „Den outfitů“. Společně jsme zjistili, že naplánovat takovou akci není žádná legrace a že musí proběhnout důkladná příprava, aby vše klaplo. Hned na začátku diskuze jsme došli k tomu, že by o našem počínání měla vědět paní ředitelka. Jelikož jsme věděli, že se zrovna nachází v ředitelně, byla za ní ihned vyslána skupinka žáků, aby jí předložila návrh našeho projektu. Paní ředitelka s návrhem nadšeně souhlasila, a tak se mohlo začít plánovat. Hlavní vize projektového dne byla všem jasná. Každý by měl přijít do školy oblečen v nějakém „designovém kousku“, který skrývá jeho šatník. Avšak vymyslet termín, který by všem vyhovoval, domluvit se, jakým způsobem budou informace žákům předány, vytvořit letáky s informacemi pro jednotlivé třídy, systém hodnocení, oceňování,… No, myslím, že bychom se všichni shodli, že to byla docela „fuška“. Nakonec se ale všechno podařilo podle našich představ. Když jsme si již proběhlou akci reflektovali, došli jsme i k malým nedokonalostem (jako například ovládání školního rozhlasu či forma předávání informací různým věkovým skupinám žáků). Moc dobře ale víme, že chyba není náš nepřítel, a že z ní do budoucna můžeme mnoho vytěžit.

Stop plýtvání

„Stop plýtvání“ je naším dlouhodobějším projektem, který vzešel přímo od dětí. Při vymýšlení nového tématu, kterému bychom se chtěli věnovat, vznikla diskuze na téma plýtvání jídlem ve školní jídelně. Děti si všimly, že existují jídla, která se vrací častěji a v mnohem větším množství než jiná. Proto se skupinka vyslanců vypravila přímo za vedoucí školní jídelny, aby se zeptala, zda by bylo vhodné se tomuto tématu věnovat, jestli by to nevadilo zaměstnancům školní kuchyně a jestli by byli ochotni nám s ním pomoci. Dozvěděli jsme se, že některé suroviny jsou v jídelníčku obsaženy zkrátka proto, že tam být podle platných norem musí. Zároveň však vedení kuchyně ani její zaměstnanci nebyli proti, abychom provedli menší výzkum a dozvěděli se, jak to naši žáci s tím jídlem mají. Rozhodli jsme se v projektu pokračovat. Zaujala nás myšlenka, že na základě ankety můžeme zjistit, zda existují nějaká jídla, která se vrací viditelně více než ostatní a pokusit se tomu nějak předejít. A tak jsme se do toho pustili. Nyní jsme ve stádiu, kdy známe výsledky ankety, do které byli zapojeni všichni žáci a zaměstnanci ZŠ Senožaty a připravujeme se na schůzku s vedoucí školní jídelny a kuchařkami, která proběhne 17. 1. 2019, abychom společně došli k nějakému řešení či závěru. O tom, jak to dopadlo, vás budeme informovat!

Bruslení

Naším posledním počinem je bruslení na zimním stadionu v Humpolci, jehož plánování nakonec, snad souhrou milých náhod, tolik obtížné nebylo. Na zimní stadion jsme během naší pravidelné schůzky poslali e-mail s poptávkou na možnost bruslení v těchto prostorách s termínem, který nám vyhovoval. A přesně takový nám byl obratem i přislíben. Bruslit se pojede dne 29. 1. v dopoledních hodinách. Tam i zpět se zvládneme dopravit linkovým autobusem. Zájemci z 2. – 9. třídy se mohou hlásit k účasti na bruslení u zástupců školního parlamentu.

 

Plánované akce:

Senožaty mají talent