Žákovský parlament základní školy Senožaty

I v letošním školním roce na naší Základní škole pokračuje ve své činnosti žákovský parlament. Jedná se o seskupení zástupců jednotlivých tříd 2. stupně (6. – 9. třída), kteří fungují jako kontaktní orgán mezi žáky a vedením školy.

Složení parlamentu pro školní rok 2018/2019 (bude aktualizováno)

Koordinátorka:

Zástupci:

Krom výše uvedeného se parlament aktivně zapojuje do organizace různých školních akcí. Nejen o nich Vás budeme pravidelně informovat v novém školním periodiku s názvem ŠKOLNÍ LISTY.