Informace a konzultační služby výchovného poradce

Výchovná poradkyně Mgr. Ilona Janů
Kontakt telefon: 565 582 153 vychovny.poradce@zssenozaty.cz
Konzultační hodiny: každé úterý 12:30 – 14:30; učebna 2. třídy
Informace: dokumenty: Školní poradenské pracoviště

Plán činnosti výchovného poradce

kariérové poradenství:
plánované akce:

Termíny konání jednotné přijímací zkoušky:

Jednotná přijímací zkouška, jež se koná formou písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a oboru Matematika a její aplikace, je stanovena v řádném termínu na dny:

1. termín

                              pátek 12. dubna 2019 – čtyřleté obory vzdělávání

                              úterý 16. dubna 2019 – šestiletá a osmiletá gymnázia

2. termín

                              pondělí 15. dubna 2019 – čtyřleté obory vzdělávání

                              středa 17. dubna 2019 – šestiletá a osmiletá gymnázia

Náhradní termíny:

  1. termín: pondělí 13. května 2019
  2. termín: úterý 14. května 2019

Jednotná zkouška se nekoná při přijímacím řízení do oborů vzdělání se závěrečnou zkouškou, do oborů vzdělání s výučním listem, do oborů zkráceného studia.