Informace a konzultační služby výchovného poradce

Výchovná poradkyně Mgr. Ilona Janů
Kontakt telefon: 565 582 153 vychovny.poradce@zssenozaty.cz
 
Konzultační hodiny: po telefonické domluvě; učebna 2. třídy
 
Informace: