Informace a konzultační služby výchovného poradce

Výchovná poradkyně Mgr. Ilona Janů
Kontakt telefon: 565 582 153 vychovny.poradce@zssenozaty.cz
Konzultační hodiny: po telefonické domluvě; učebna 2. třídy
Informace: dokumenty: Školní poradenské pracoviště

Plán činnosti výchovného poradce

kariérové poradenství:
plánované akce: