Adresy a čísla, na kterých nás můžete kontaktovat

Adresa školy ZŠ Senožaty
Senožaty 184
394 56 Senožaty
Telefon 565 582 153

602 951 117
Datová schránka: k4cmsbz
Školní družina

Školní jídelna

734 129 462

565 582 168
605 498 380
e-mail ředitelka školy reditelstvi@zssenozaty.cz
správce ICT ict@zssenozaty.cz
administrace webových stránek zdenek.ne@centrum.cz
výchovná poradkyně vychovny.poradce@zssenozaty.cz
  • zprávy, informace a soubory posílejte ve formátech: pdf, doc, odt, jpeg

Způsob nakládání s datovými zprávami, u kterých byl zjištěn výskyt chybného datového formátu nebo počítačového programu (dále jen „škodlivý kód“):

Pokud lze zjistit z doručeného dokumentu v digitální podobě obsahujícího škodlivý kód elektronickou adresu odesílatele, neprodleně se na tuto adresu odešle vyrozumění o jeho zjištění, popřípadě o zničení dokumentu a vyzve odesílatele k zaslání nového dokumentu. Dokument se škodlivým kódem se po vyrozumění zničí. Není-li příjemce schopen určit odesílatele doručeného dokumentu, který obsahuje škodlivý kód, a kontaktní údaje odesílatele, dokument dále nezpracovává.