Informace k úpravě termínů jednotné přijímací zkoušky

Opatření obecné povahy k přijímacím zkouškám – posunutí termínu pro vydání zápisového lístku

Termín pro vydání zápisového lístku

 

Tags: