Pedagogičtí pracovníci ZŠ Senožaty

Ředitel školy Mgr. Iveta Neradová
reditelstvi@zssenozaty.cz
Správce ICT Mgr. Josef Zeman
ict@zssenozaty.cz
Správce internetových stránek Mgr. Zdeněk Nermut
zdenek.ne@centrum.cz
Výchovná poradkyně Mgr. Ilona Janů
vychovny.poradce@zssenozaty.cz
Školní metodik prevence Mgr. Monika Hrubešová
metodik.prevence@zssenozaty.cz
Vychovatelka – školní družina Dana Pípalová
Asistentky pedagoga Iva Piklová
Veronika Razimová

Třídnictví

První stupeň Druhý stupeň
1. ročník: Mgr. Jana Vaňková 6. ročník: Mgr. Monika Hrubešová
2. ročník: Mgr. Ilona Janů 7. ročník: Mgr. Zdeněk Nermut
3. ročník: Ing. Věra Burdová 8. ročník: Miroslav Šimek
4. ročník: Marie Nevosádová 9. ročník: Mgr. Josef Zeman
5. ročník: Marie Hřímalová

Kontakty na ostatní pracovníky

Pokud není uvedena e-mailová adresa, nemají zaměstnanci zřízený pracovní e-mail/nedali souhlas ke zveřejnění osobního
e-mailu. Chcete-li je elektronicky kontaktovat, můžete tak učinit prostřednictvím jiných, zde uvedených adres. Pokud uvedete jméno pracovníka, vaše zprávy budou neprodleně předány.