Účast žáků v matematických soutěžích za II. pololetí roku 2022/2023

Ve druhém pololetí se naše škola zúčastnila dvou matematických soutěží.

V únoru si deset žáků z 8. třídy zkusilo on-line matematickou soutěž Pangea, kde žáci řešili tematické úlohy ze společenských a přírodovědných oborů. Pro letošní rok bylo zvoleno téma: Dějiny a Zvířata.

V březnu proběhlo školní kolo mezinárodní soutěže Matematický klokan, kdy soutěžící u každé úlohy vybírají správné řešení z pěti nabízených možností.  Nejúspěšnějším řešitelem byl Kryštof Stránský z 5. třídy, kterému se podařilo získat 95 bodů z maximálně možných 120 bodů.

Matematický klokan