Informace pro rodiče

 

!!! Žáci, kteří jsou na distanční výuce, mají nárok na oběd ve školní jídelně. Oběd pro tyto žáky bude vydáván od 11:00 do 11:30. Obědy se budou vydávat do jídlonosičů.

Pokud žák nemá o oběd zájem, je nutné se odhlásit na tel. čísle 565 582 168 nebo 777 046 767.

 

Tags: