Oznámení o konání zvláštního zápisu do základního vzdělávání ve školním roce 2022/2023 podle § 2 zákona č. 67/2022 Sb. (Lex Ukrajina školství) na Základní škole v Senožatech

Повідомлення про спеціальний набір до базової освіти у 2022/2023 навчальному році згідно з розділом 2 Закону № 67/2022 Зб. (Lex Ukraine Education) у початковій школі м. Сеножати

Termín zápisu / Дата та час запису:

23. 6. 2022 od 13:30 hod. do 16:00 hod.

Ředitelka základní školy oznamuje místo a dobu konání zvláštního zápisu dle § 2 zákona č. 67/2022 Sb. do základního vzdělávání pro školní rok 2022/23:

Директор початкової школи оголошує місце та час спеціальної реєстрації відповідно до § 2 Закону № 67/2022 Зб. до базової освіти на 2022/23 навчальний рік:

Tento zvláštní zápis je určen pouze dětem,

  • kterým byla poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině. Prokazuje se vízovým štítkem nebo záznamem o udělení dočasné ochrany.

які отримали тимчасовий захист у зв’язку з війною в Україні. Підтвердженням є візова наклейка або запис про надання тимчасового захисту.

  • kterým bylo uděleno vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území ČR, který se automaticky ze zákona považuje za vízum pro cizince s dočasnou ochranou. Prokazuje se uděleným vízovým štítkem nebo razítkem v cestovním pasu.

які отримали візу на перебування понад 90 днів з метою толерованого перебування у Чеській Республіці, яка за законом автоматично вважається візою для іноземців з тимчасовим захистом. Підтвердженням є візова наклейка або штамп у закордонному паспорті.

Organizace zápisu / Порядок запису:

  1. O přijetí žádá zákonný zástupce podle ukrajinského práva nebo zákonný zástupce podle českého práva.

      Заяву про зарахування дитини подає законний представник за законодавством України або законний представник за законодавством Чеської Республіки.

2. Zákonní zástupci jsou povinni předložit tyto dokumenty:

Законні представники зобов’язані подати такі документи:

a) žádost o přijetí k základnímu vzdělávání

      заяву про зарахування дитини до початкової школи

b) vízový doklad dítěte (při jiném než osobním podání se předloží kopie dokladu, která se založí do spisu);

      документ дитини, в якому є віза (якщо документи не подаються особисто, треба надати копію документа, яку буде поміщено у папку);

c) doklad, ze kterého vyplývá oprávnění dítě zastupovat.

      документ, що дає право представляти дитину.

3. O přijetí k základnímu vzdělávání rozhoduje ředitel školy dle stanovených kritérií.

Рішення про зарахування дитини до початкової школи приймає директор школи за встановленими критеріями.

Dokumenty ke stažení / Документи для завантаження:

Žádost o přijetí dítěte na ZŠ / заява про зарахування дитини до початкової школи

Žádost o odklad povinné školní docházky / Заява про відстрочку обов’язкової шкільної освіти

Informace k zápisu / реєстраційна інформація

 

Tags: