Zápis do prvního ročníku Základní školy v Senožatech pro školní rok 2020/2021 proběhne 28. 4. 2020 v základní škole.

Na základě opatření ministra školství zápis proběhne bez přímé účasti dětí i zákonných zástupců.

Žádosti mohou zákonní zástupci vyplňovat od 4. 4. do 27. 4. 2020

na webových stránkách školy:  www.zssenozaty.cz

Pod rámečkem zápis, lze své dítě elektronicky přihlásit kliknutím na slovo přihláška.

Vzhledem k povinné školní docházce je nutné zapsat do školy všechny děti, které dovršily nebo dovrší k 31. 8. 2020 šesti let věku a děti s odkladem povinné školní docházky z loňského školního roku (zápis se tedy týká dětí narozených mezi 1. 9. 2013 a 31. 8. 2014 a dětí s odkladem povinné školní docházky).

Kapacita školy je dostatečná pro to, aby přijala všechny žáky ze spádového obvodu.
Schůzka s rodiči bude svolána po skončení mimořádných opatření.
Těšíme se, že noví školáci začnou docházku již za obvyklých podmínek.

 

Mgr. Iveta Neradová, ředitelka školy

 

Tags: