Jak se správně postarat o mládě, které najdeme v přírodě? Co s kterým mládětem udělat?

Odpovědi na tyto otázky se děti z 1., 2. a 3. ročníku dozvěděly na přednášce, která  probíhala 12. 5. 2022 v Základní škole v Želivě. Ve venkovní učebně je s touto problematikou seznámila pracovnice Záchranné stanice z Pavlova. Pokládala dětem otázky a vysvětlovala, co udělat, když děti najdou například srnče, zajíčka, vydru, lasičku, ptáčátka, mláďata sov, lišče, veverku, ježečka, netopýra.

Děti si prohlédly zachráněná mláďata kalouse ušatého a veverky. Zvířátka si mohly pohladit.

V průběhu programu si děti zahrály hru s kartičkami, na kterých byly obrázky zvířat, o kterých jim lektorka přednášela. Karty položila na trávník kolem učebny. Úkolem bylo, aby jí děti přinesly jen tu kartu se zvířátkem, které potřebuje zachránit. Mládě, které nepotřebuje pomoci, měly nechat na zemi. Lektorka si ověřovala, jak děti sledovaly a byly pozorné při přednášce. 

Na závěr proběhla diskuze. Děti povídaly o svých zkušenostech, ptaly se lektorky, co je zajímalo o tomto tématu.

Víte, že existuje UV fix a UV samolepky, které my lidé nevidíme, ale ptáci ano? Pokud s fixem pomalujete okenní tabule nebo na ně nalepíte samolepky, můžete eliminovat nárazy ptáků až o 70 procent.

                                                                                                                     J. V.

 

Tags: