Žáci 9. třídy se letos zapojili do projektu 72 hodin, který představuje dobrovolnické aktivity konané ve vyhlášeném termínu po celé České republice. Konkrétně náš projekt s názvem „Podzimní úklid v okolí školy“ se uskutečnil 13. října a jeho smyslem bylo posbírání odpadků. Trasa začala u školy a pokračovala přes dětské hřiště na návsi a kolem rybníka zpět ke škole. Celkem se průběžně naplnilo osm odpadových pytlů.

Lenka Krejčová