Termíny konání přijímacích zkoušek 2017/2018 pro přijetí do 1. ročníku u oborů středního vzdělání s maturitní zkouškou

 

Jednotná zkouška se koná formou písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a oboru Matematika a její aplikace, ve dvou termínech:

 

12. dubna 2018 – čtyřleté obory vzdělávání

13. dubna 2018 – šestiletá a osmiletá gymnázia

2. 16. dubna 2018 – čtyřleté obory vzdělávání

17. dubna 2018 – šestiletá a osmiletá gymnázia

 

Náhradní termíny:

  1. termín: 10. května 2018
  2. termín: 11. května 2018

 

Jednotná zkouška se nekoná při přijímacím řízení do oborů vzdělání se závěrečnou zkouškou, do oborů vzdělání s výučním listem, do oborů zkráceného studia.

 

I. Janů

 

Tags: