1. – 2. tř.: Bezpečnost dětí

3. – 5. tř.: Cyklisté a chodci

6. – 9. tř.: Nebezpečí virtuální komunikace

V rámci programu primární prevence v naší škole proběhla dne 29. března 2022 přednáška pro 1. a 2. ročník na téma Bezpečnost. Děti s touto problematikou seznámila pracovnice Policie ČR nprap. Bc . Eva Šmídová. Žáci se aktivně zapojovali, odpovídali na dotazy, mluvili o svých zkušenostech.

Obsahem přednášky byla bezpečnost v silničním provozu, jak se zachovat pokud najdu injekční stříkačku s jehlou, pokud najdu zbraň, granát, když mě osloví cizí člověk a nabízí mi hračku, bonbóny. Co dělat, když se ztratím v obchodním centru, jak se chovat k cizím psům. Paní Šmídová upozornila i na situaci, kdy děti zůstanou samy doma a někdo zvoní, na to, aby si nehrály s ohněm, nebezpečnými předměty, nevykláněly se z oken. Mluvila i o bezpečnosti o prázdninách – voda, kolo, hry, chodník. Zopakovala důležitá telefonní čísla na tísňové linky, která většina dětí znala. Popsala jim, jak volat, co vše říkat. Další cyklus přednášek s paní Šmídovou se uskutečnil během dubna, poslední pak bude realizovaná koncem května. Pro 3. – 5. ročník byla nachystána přednáška Cyklisté a chodci, v níž si žáci zopakovali pravidla pro bezpečnou cestu do školy zejména na kole, ale také pěšky. Celý 2. stupeň byl poučen o bezpečném chování na sociálních sítích v přednášce Nebezpečí virtuální komunikace.

 

Tags: