Nachýlil se konec školního roku a z našich prvňáčků se stali zkušenější školáci.

Jak se naučili číst, předvedli rodičům, prarodičům a sourozencům 25. 6. 2018 v ZŠ. Děti nacvičily krátké taneční a pěvecké vystoupení na téma ,,Prázdninové putování.“ Během putování došlo i na hru Kufr, kterou si zahráli s dětmi jejich rodiče. Po hře děti dostaly rozstřihaný text bajky Domýšlivá žába. Děti si nemohly text předem přečíst, takže to pro ně bylo složitější. Všechny to zvládly na výbornou. Publikum je odměnilo velkým potleskem. Vysvětlili jsme si poučení, které zaznělo v bajce. To už se chýlilo k závěru. Děti složily ,,Čtenářský slib“ a byly pasovány p. starostou Vaňkem na čtenáře. Na památku dostaly knihu a průkazku do místní lidové knihovny.

Akce se rodičům moc líbila, což bylo vidět na jejich rozesmátých obličejích. Prvňáčkům i jejich rodičům přeji krásné prázdniny a ať se jim vede v dalších letech školní docházky.

Moc děkuji za sponzorský dar panu Ondřeji Vaňkovi – firma PKV BUILD s. r. o., určený na nákup knih pro prvňáčky.

 

Tags: