0 Testování – diagram

1 Informace k provozu škol a školských zařízení od 12. dubna 2021

2 Kontrolní seznam příznaků covid-19 u dětí, žáků a studentů

3 Opatření ve školách s 1. fází rozvolnění dne 12. 4. 2021 do odvolání

4 Testování u přijímacích zkoušek s platností od 26. dubna 2021

5 Testování zaměstnanců ve školách s platností dnem vydání ze dne 6. 4. 2021

6 Testování žáků ve školách s platností dnem vydání ze dne 6. 4. 2021

8 Manuál k provozu škol aktualizovaný k rozeslání

9 Manuál testování 6. 4. 2021

10 Ochrana dýchacích cest s účinností od 12. 4. 2021

11 Návrat – pedagogická část

12 Opatření obecné povahy

 

Tags: