Dne 12. dubna 2019 navštívili předškoláčci prvňáčky v naší škole. Prvňáčci se na své kamarády z mateřské školy moc těšili. V 8 hodin dorazili se svými učitelkami p. Buřilovou a p. Mostovou. Na úvod jsme si zazpívali jarní písničku. Pak prvňáčci předškolákům vysvětlovali, jaké předměty se budou od září učit. Ukázali své čtenářské a matematické dovednosti. Potom si vyměnili role a z prvňáčků se stali pomocníci – průvodci. Pozorovali své mladší kamarády při plnění úkolů, které byly zaměřené na procvičování geometrických tvarů. Úkoly zvládli na výbornou. Hodina uběhla jako voda. Na závěr dostaly všechny děti sladkou odměnu. Chtěla bych předškoláky i mé prvňáky velmi pochválit za snahu a hezkou spolupráci.

J. Vaňková

 

Tags: