Ve dnech 20. února, 13. března a 10. dubna 2019 se v naší škole uskutečnily v odpoledních hodinách miniškoličky pro předškoláky. Byly zaměřené na celkovou průpravu dovedností a schopností, které děti potřebují mít před zápisem a nástupem do školy.

Děti se seznámily s budoucí učitelkou, zasedly do školních lavic ve třídě, kde se budou učit. Hry a činnosti byly zaměřeny na zrakové a sluchové vnímání a rozlišování, slovní zásobu, komunikaci, paměť, třídění prvků podle velikosti, tvaru a barvy, orientaci v prostoru, chápání pojmů hned před, hned za, před, za, první, poslední, méně, více, nad, pod, základní geometrické tvary, množství do pěti. Další činnosti byly zaměřené na grafomotoriku – uvolnění ruky pomocí říkadel, cvičení s prsty, správný úchop psacího náčiní. Grafomotoriku s dětmi rozvíjela paní ředitelka I. Neradová.

Děti byly velmi šikovné a milé. Moc dobře se mi s nimi pracovalo. Hlavní pozitivum pro mne jako učitelku bylo, že jsme se s dětmi více poznali a zkusili si různé činnosti, které budeme dělat na začátku roku. Rodiče dětí viděli, jak se jejich dítě chová v kolektivu, co mu jde a co je ještě zapotřebí do září procvičit.

J. Vaňková

 

Tags: