V dubnu čeká předškoláčky zápis do školy. Aby děti neměly strach ze škoního prostředí a jejich rodiče obavy, jestli jejich dítě u zápisu uspěje, dostaly děti od jejich budoucí učitelky pozvánku na ,,Miniškoličku“. Ta proběhla 21. 2. 2018 od 16 do 17 hodin.

V úvodu se děti s p. učitelkou seznámily. Pak následovalo plnění pohádkových úkolů, zaměřených na zrakové a sluchové vnímání, prostorovou orientaci, matematickou představivost, hrubou a jemnou motoriku.

Do jaké pohádky se děti dostaly? Ocitly se v pohádce „O perníkové chaloupce“. Na začátku si musely pohádku najít. Byla ukrytá na konci klubíčka v krabičce, kde na listu papíru byly namalované perníčky. Podle nápovědy děti uhádly název pohádky. Všechny úkoly byly připraveny tak, aby se u nich děti pobavily a užily si legrace. Rodiče se do her zapojili také. Pekli společně s dětmi perníčky (pohybová hra). Jeden tatínek se výborně zhostil role ježibaby a v závěru si někteří rodiče společně s dětmi zatancovali.

Po ukončení miniškoličky informovala p. ředitelka Neradová rodiče o nápravném kurzu grafomotoriky, který by probíhal pod jejím vedením.

Přejeme budoucím prvňáčkům hodně úspěchů v jejich další životní etapě.

 

J. Vaňková

 

 

 

Tags: