V úterý 16. dubna se v naší škole konala sportovně-soutěžní akce Den Země. Žáci 1. až 8. třídy byli rozděleni do věkově různorodých osmičlenných skupin a během dopoledne si prošli deseti stanovišti ve škole, v tělocvičně, na hřišti a jeho okolí. Stanoviště byla zaměřena na různá environmentální témata a připravena tak, aby se zapojili i ti nejmladší. Na vlastní kůži si všichni vyzkoušeli různé typy chovu drůbeže (klecový, halový i domácí), sázení stromků, třídění rozmanitých druhů odpadu a dozvěděli se, jak šetřit vodou a energiemi, jak snižovat množství odpadu a jaký je rozdíl mezi obyčejnými a biopotravinami. Na dalších stanovištích si žáci procvičili mozkové závity při vědomostních a dovednostních úkolech. Celé dopoledne se velmi vydařilo i díky pěknému počasí, které akci doprovázelo. Tři nejlepší týmy byly odměněny diplomem a všichni žáci za svou snahu při plnění úkolů dostali drobnou odměnu. Největší dík patří deváťákům, kteří celou akci zorganizovali.

 

« z 2 »
 

Tags: