V měsíci listopadu na naší škole proběhla anketa na téma Kdy začne vyučování?

S vyplňováním anketních lístků jsem se obrátila na žáky a rodiče. Celkem bylo rozdáno 110 anketních lístků zákonným zástupcům a 97 lístků žákům školy. Do školy bylo vráceno 89 lístků od rodičů a 93 anketních lístků žáků školy.

Z výsledků vyplynulo, že velká většina žáků a rodičů si nepřeje posunout začátek vyučování na pozdější dobu. Vyplněné anketní lístky jsou k nahlédnutí v ředitelně školy.

Začátek vyučování zůstává stejný.

 

Iveta Neradová, ředitelka školy

 

Tags: