Aktuální problémy výchovy v rodině – význam hranic, podpora odolnosti a budování důvěry ve výchově. Bude se konat 29. 5.

Interaktivní přednáška pro rodiče – zaměřeno na důležitost vhodně nastavených hranic s ohledem na věk dítěte a jeho vývoj, důležitost zvyšování odolnosti (výchova s prvky diskomfortu, otužování, příklady), způsoby budování vzájemné důvěry (příklady z praxe). 60 min. + prostor pro diskusi.